با افزایش کفپوش های پارکت-لمینیت مواد شوینده متنوعی برای تمیز کردن آن به بازار عرضه شده است. اکثر این محصولات آنطور که معرفی می شوند عمل نمی کنند. زمانیکه برای شستشوی پارکت-لیمینیت خود ماده ی شوینده ای انتخاب می کنید، سعی کنید با دقت این کار را انجام دهید.
برای انتخاب شوینده ای مناسب پارکت-لمینیت موارد خاصی را باید در نظر داشته باشید.
نکته اول اینکه به هیچ وجه از شوینده هایی که با مایعات و بخار فراوان کار می کنند استفاده نکنید. مایعات در حجم زیاد و همین طور بخار زیاد خسارتی جبران ناپذیر به پارکت-لمینیت می زند. درخشش و برق ایجاد شده روی کفپوش ها ممکن است در ابتدا رضایت بخش باشد اما با گذشت زمان بسیار مخرب خواهد بود.
وقتی از این نوع شوینده ها استفاده می کنید به داخل کفپوش نفوذ می کند و چون پارکت-لمینیت نمی تواند مانند چوب طبیعی تنفس کند این مایعات درون آن باقی می ماند و باعث ایجاد محلی مناسب برای رشد باکتری و قارچ می شود. به همین دلیل هرگز بطور مستقیم شوینده ها را بر روی پارکت-لمینیت نریزید.
نکته دیگر اینکه استفاده از واکس و پارافین برای ایجاد درخشندگی بر روی پارکت-لمینیت کار بسیار اشتباهی است.
پارکت-لمینیت ها چوب نیستند و برای براق ساختن آنها نیازی به واکس و پارافین نیست چرا که پارکت-لمینیت به خودی خود براق و درخشنده است.
استفاده از براق کننده هایی مثل پارافین ممکن است در ابتدا به زیبایی کفپوش بیافزاید اما بعد از گذشت دو تا سه ماه شروع به تغییر رنگ می کنند و به خاکستری و یا زرد تبدیل می شوند. این عمل باعث می شود کفپوشها کثیف و کدر به نظر بیایند.
از بین بردن این نوع کثیفی و کدری کار بسیار سخت و غیرممکنی است. اگر چنین اتفاقی افتاد سعی نکنید کفپوش را صیقل دهید، چرا که نتیجه آن به مراتب بدتر خواهد بود.