پارکت لمینت از تایل های خاصی تشکیل می شود که در اطراف هرکدام زبانه و شیار های ویژه ای وجود دارد.
که آن قطعات را در کنار هم قرار می دهندو آنها را بهم قفل می کنند و سطحی یکنواخت و بسیار زیبا ایجاد می کنند.به دلیل سادگی و راحتی نصب پارکت لمینت ها  امروزه تقاضا جهت نصب و اجرای پارکت لمینت روبه افزایش است .

نکات مهم قبل از اجرای تایل های پارکت لمینت :

48 ساعت قبل از اجرای پارکت لمینت قبل از باز نمودن بسته بندی جعبه ها آنها را در محل مورد نظر قرار می دهید. زیرا تغییرات دما و رطوبت می تواند تاثیرات زیادی بر روی تایلهای پارکت لمینت بگذارد.
بر روی هر نوع کفپوشی مانند کفپوش های چوبی ، PVC ٬ کف های سیمانی و یا موزائیک و سرامیک قابل نصب می باشد.
دردو طرف هر ردیف از دیوارهای کناری حدود نیم سانتی متر فاصله بگذارید.این کار را می توانید با قرار دادن تکه قطعاتی و یا SPACERS در دور تا دور دیوارها به راحتی سایر قطعات را توسط ضربه در محل مناسب نصب نمایید.
حتما از  یکنواختی و صاف بودن کف مورد نظر اطمینان حاصل نمایید تا در نصب پارکت لمینت اختلال ایجاد نشود.