آماده سازی شرایط قبل از نصب پارکت لمینت آرتا
نصب پارکت لمینت جز آخرین مرحله کارهای ساختمانی بوده و پس از خشک شدن و از بین رفتن کامل رطوبت مصالح بکار رفته انجام می گیرد . شرط لازم و اساسی سپری شدن حداقل 60 روز از تاریخ کف شازی  و خشک بودن کف پس از تایید کارشناسی و انجام تست های دقیق سنجش رطوبت می باشد . پارکت خریداری شده را به مدت 48 ساعت در وسط اتاق محل نصب به صورت ضربدری (چیدمان انباری) بدون باز کردن شیرینگ قرار داده تا با محیط هم دما شوند . پس از باز کردن بسته های پارکت باید فورا نصب شوند . تعداد مناسبی از کارتن ها (حداقل 3 کارتن) قبل از نصب باز شده و تایل های آن به خوبی مخلوط شوند همه تایل ها را قبل از نصب به دقت بررسی کنید . دمای محیط قبل از نصب در هنگام نصب و حین استفاده از پارکت باید 16 الی 22 درجه سانتیگراد بوده و رطوبت محیط باید 40 الی 60٪ باشد این شرایط باید در انبارش پارکت نیز رعایت شود . در صورت مشکل دار بودن تایل (ناشی از حمل و نقل و نگهداری نامناسب) از نصب آن خودداری کنید.