حضور گروه صنعتی آرتا در نمایشگاه چاپ و بسته بندی اردبیل ۹۲